Vị trí: 170 Bạch Đằng, Bình Thạnh, HCM

Chủ Đầu Tư: Tokyo Camera

Quy mô: 120m2

Phong cách thiết kế: Japandi Style

Ngày khởi công: 20/7/2023

Ngày hoàn thành: 8/8/2023

Hình ảnh trước thi công

Một số hình ảnh bản vẽ phối cảnh

Công trình sau khi đã hoàn thiện