Vị trí: Thảo Điền Green Building , Thảo Điền Q2, HCM

Chủ Đầu Tư: Wayne’s Coffee

Quy mô: 200m2

Ngày khởi công: 25/10/2023

Ngày hoàn thành: 5/11/2023

Công trình trước khi thi công

 

Hình ảnh sau khi hoàn thiện