– Công trình: Hoàn thiện hoàn thiện cơ bản và nội thất.
– Quy mô: 1 tầng hầm, 4 tầng nổi.
-Diện tích: 960m2
– Địa chỉ: 01 Trần Não, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.